Đông trùng hạ thảo nhân tạo là gì?

Đông trùng hạ thảo nhân tạo là loại nấm Cordyceps Militaris, khác với đông trùng hạ thảo tự nhiên là loại nấm Cordyceps Sinensic.

Đông trùng hạ thảo đã được nuôi cấy nhân tạo tại một số nước trên thế giới như Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt nam. Việc nuôi cấy có nhiều phương pháp khoa học, đảm bảo cho chất lượng của đông trùng hạ thảo nuôi cấy giống tự nhiên nhất. Hiện nay, với các công nghê hiện đại, chất lượng của đông trùng hạ thảo nhân tạo đã đạt tới 90% đông trùng hạ thảo tự nhiên

Cấu tạo của đông trùng hạ thảo nhân tạo:

đông trùng hạ thảo nuôi cấy
Cấu tạo của đông trùng hạ thảo nhân tạo

Đông trùng hạ thảo nhân tạo thường gồm 02 phần:

  • Đế: tùy vào các nghiên cứu khác nhau mà đế đông trùng hạ thảo sẽ khác nhau. Với đông trùng hạ thảo Việt nam đó thường là hỗn hợp của gạo lứt và bột nhộng tằm. Đế đông trùng hạ thảo thường không có giá trị dinh dưỡng cao do chỉ là nơi để cung cấp chất dinh dưỡng cho nấm đông trùng hạ thảo phát triển
  • Nấm: chính là nấm đông trùng hạ thảo phát triển dựa trên đế đông trùng hạ thảo. Đây là phần có giá trị nhất của đông trùng hạ thảo nhân tạo. Thường nói đến đông trùng hạ thảo nuôi cấy chính là phần này

Từ việc nuôi cấy, người ta chia ra làm 02 loại đông trùng hạ thảo là đông trùng hạ thảo khô và đông trùng hạ thảo tươi

  • Đông trùng hạ thảo tươi: là cả khối đông trùng hạ thảo, bao gồm cả đế và nấm
  • Đông trùng hạ thảo khô: chỉ có phần nấm, được ngắt ra, sấy khô