PGS.TS Nguyễn Thị Bay – Trưởng khoa Đông y, ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh nói về tác dụng của đông trùng hạ thảo trên Đồng Nai TV. PGS.TS cũng tư vấn cách dùng đông trùng hạ thảo, những ai nên dùng đông trùng hạ thảo, đông trùng hạ thảo và bệnh ung thư, đông trùng hạ thảo và hệ miễn dịch…